Intel® Wireless Bluetooth® dla administratorów IT

16807
6/2/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania jest zalecany dla administratorów IT i zawiera pakiety dystrybucji Intel® Wireless Bluetooth® wersji 22.140.0.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*, Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 15.3 MB
  • SHA1: 15F7FD49812629AD84605ABBF31512EE03E6AB7D

Szczegółowy opis

Ważna informacja

  • Pakiet sterowników 22.140.0 został zatwierdzony do obsługi systemu Microsoft Windows 11*

Celu

Zalecane dla administratorów IT. Plik do pobrania zawiera pakiety dystrybucji Intel® Wireless Bluetooth® wersji 22.140.0.

Sterownik Intel® Wireless Bluetooth® 22.140.0 został zaktualizowany w celu uwzględnienia aktualizacji funkcji i zabezpieczeń. Użytkownicy powinni zaktualizować do najnowszej wersji.

Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz pakietu sterowników dla administratorów IT, sprawdź nasze regularne sterowniki Intel® Wireless Bluetooth® wersji 22.140.0

Pakiet Intel Wireless Bluetooth dla administratorów IT jest zalecany dla dużych korporacji, uniwersytetów i ośrodków medycznych. Małe organizacje mogą również uznać, że przydatne są funkcje instalacji i wdrażania.

Jest to pakiet,który zawiera wszystkie pliki wymagane do instalacji oprogramowania Intel Wireless Bluetooth. Pakiet ZIP umożliwia wyodrębnienie sterowników i oprogramowania do instalacji w wielu systemach.

Uwaga: Aktualizacja pakietu oprogramowania może nie zaktualizować sterownika karty sieci bezprzewodowej, jeśli zawiera on ten sam sterownik, co poprzednia wersja. Instrukcje można znaleźć w Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Wersji oraz Wersji sterownika.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Nie wiesz, co pobrać?

Sprawdź, która karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w Twoim systemie komputerowym:

  • Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant.
  • Ręcznie zidentyfikuj swoją kartę sieci bezprzewodowej Intel® oraz numer wersji sterownika.

Który plik wybrać?

Po wybraniu pliku do pobrania z tej strony i zaakceptowaniu umowy licencyjnej użytkownika końcowego pojawi się monit z wyskakującym menu. Pobierz odpowiedni plik opisany poniżej, aby spełnić wymagania systemu operacyjnego i użytkownika:

  • Windows® 10 (wersja 32-bitowa/ 64-bitowa) i Windows 11*: BT-22.140.0-32-64UWD-Win10-Win11.zip

Uwaga: Ta wersja zawiera aktualizacje wyłącznie dla sterowników dla systemu Windows® 10 i Windows 11*. Sterowniki Windows 8.1*i Windows 7* są takie same jak w poprzedniej wersji i są dostępne dla wygody.

Jak zainstalować

  1. Pobierz plik do folderu na swoim komputerze. Aby otworzyć plik i rozpakować zawartość, użyj aplikacji rozpakowej innej firmy.
  2. Odinstaluj aktualną wersję oprogramowania Intel Wireless Bluetooth.
  3. Przejrzyj informacje dotyczące opcji instalacji Intel Wireless Bluetooth, w tym dyskretnej instalacji.

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę stron internetowych pomocy technicznej dla producentów komputerów.

Uzyskaj pomoc techniczną

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.