Aktualizacja systemu BIOS [GKPPT10H]

16873
11/4/2019

Wprowadzenie

Opcje aktualizacji systemu BIOS płyt głównych Intel® NUC oraz zestawów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 9.4 MB
 • SHA1: 1310C51295BB43D0C91CFFCD5196C4510E2B787C
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 5.6 MB
 • SHA1: E973451906A6977862C4849DD35C72F11DA4EF36

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS następujących płyt głównych i zestawów Intel® NUC: D33217GKE, D33217CK, DCP847SKE, DC3217IYE, DC3217BY i DCCP847DYE. Wystarczy pobrać jeden.

Uwaga: Kod referencyjny pamięci w wersji BIOS 0046 i późniejszej został zaktualizowany jako część zmian wprowadzonych w BIOS-ie w celu spełnienia wymagań Windows 8.1*. Ten nowy kod pamięci nie obsługuje już modułów pamięci 1066 MHz. Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby uzyskać więcej informacji.

Który plik należy wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS dla odzyskiwania [GK0069.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • aktualizacja iflash systemu BIOS [GKPPT10H.86A.0069.BI.zip] - Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.

Uwaga:

 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć bardziej kompletne instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS.
 • Obniżenie wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane i może nie być obsługiwane. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie zawierać obsługi najnowszych procesorów, poprawek błędów, kluczowych aktualizacji zabezpieczeń lub obsługi najnowszych obecnie produkowanych wersji płyty głównej. Ważne: Jeśli próbujesz obniżyć wersję systemu BIOS do poprzedniej wersji, a jej wersja Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) jest starsza niż obecnie na płycie głównej, obniżenie wersji nie jest obsługiwane.
 • Jeśli aktualizacja systemu BIOS zostanie przerwana, Twój komputer może nie działać prawidłowo. Zalecamy przeprowadzenie tego procesu w środowisku o stabilnym zasilaniu (najlepiej za pomocą zasilacza UPS).
 • W celu uzyskania porad dotyczących rozwiązywania problemów z systemem BIOS w produktach Intel® NUC zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z systemem BIOS.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.