Narzędzie do aktualizacji NVM dla połączenia sieciowego Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY

16967
10/25/2012

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie do aktualizacji NVM dla połączenia sieciowego Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Vista family*
  • Rozmiar: 1.9 MB
  • SHA1: 5088E09F4C821FE03DB254E6A3F13B3C7214AE52

Szczegółowy opis

To narzędzie rozwiązuje problem, w którym podczas wznawiania systemu połączenie sieciowe Intel 82579V Gigabit Ethernet PHY błędnie zgłasza identyfikator urządzenia jako połączenie sieciowe z kontrolerem Intel® 82579LM Gigabit Ethernet, w wyniku czego wystąpił błąd z kodem Windows* 10 i utrata połączenia sieciowego.

Nie wszystkie systemy z połączeniem sieciowym Intel 82579V zobaczą ten problem. Systemy korzystające z systemu Microsoft Windows 8* mają większe problemy z tym problemem.

W przypadku wystąpienia tego błędu firma Intel zaleca aktualizację pamięci trwałej dla Połączenia sieciowego poprzez pobranie i uruchomienie narzędzia NVM Update Utility.

Dostępne są trzy wersje narzędzia do obsługi trzech różnych systemów operacyjnych (windows 32-bitowego; Windows 64-bitowy; DOS).

Instrukcje uruchamiania narzędzia do aktualizacji:
1. Pobierz narzędzie.
3. Otwórz okno wiersza poleceń z uprawnieniami administratora.
2. Wybierz narzędzie w katalogu lub folderze na podstawie zainstalowanego systemu operacyjnego.
a. 32-bitowy system Windows użyj tego narzędzia w katalogu Win32 .
b. 64-bitowy system Windows użyj tego narzędzia w katalogu Win64e .
c. DOS użyj narzędzia w katalogu DOS .
4. Uruchom plik wykonywalny ze wspólnego wiersza polecenia.
5. Obraz NVM zostanie zaktualizowany. Uruchom komputer ponownie, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.