Narzędzie RAID Management Utility dla VMWare ESXi* 5

16989
10/28/2012

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera narzędzie do zarządzania RAID w wersji 0.32 dla VMWare ESXi* 5.

Dostępne pliki do pobrania

  • VMware*
  • Rozmiar: 6.9 MB
  • SHA1: 28F015B33C9E5461FC8630B7CB66B73C8F30E474

Szczegółowy opis

Ten plik do pobrania zawiera plik SMIS dla Intel® RAID using SAS Software Stack (RS25AB080, RS25SB008, RMS2PB080, RMS25PB040, RMS25CB080, RMS25CB040, RMS25CB080N, MS25PB080N, RS25NB008, RS25DB080, RS2VB080, RS2VB040, RT3WB080, RS2WC040, RS2WC080, RS2SG240, RS2WG160, RMS2MH080, RMS2AF080, RMS2AF040, RS2MB044, RS2BL080, RS2BL080DE, RS2BL0800, RS2PI008DE i RS2PI008). Sprawdź, czy to narzędzie zostało przetestowane na karcie RAID, z których korzystasz, sprawdzając stronę internetową sterowników dla Twojego kontrolera.

Po zainstalowaniu tego pliku SMIS VIB w VMWare ESXi* 5, Intel® RAID Web Console 2 na końcu klienta jest w stanie zdalnie zarządzać macierzą MegaSAS RAID w ramach VMWare ESXi* 5.

Dodatkowe uwagi

  • Więcej informacji na temat instalacji SMIS można znaleźć w instalacji VMware* ESXi 5.0oraz Intel RAID Web Console 2 porady i wskazówki .
  • Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku readme.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.