Narzędzie efi platform confidence test utility dla systemów serwerowych i płyt głównych Intel® opartych na procesorach Intel® Xeon® E5-1600/2400/2600/4600 v1 i v2 (wyłącznie do testów, bez pomocy technicznej)

17154
4/29/2016

Wprowadzenie

To narzędzie programowe (1.09) sprawdza funkcjonalność procesora, pamięci i RTC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 2.9 MB
  • SHA1: 8D4F739CFADCD5D29537F8B4E1D2CFF8907DABDA

Szczegółowy opis

Uruchom to narzędzie po integracji systemu i przed instalacją, by sprawdzić poprawną funkcjonalność.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tego narzędzia można znaleźć w instrukcji obsługi.

Notatki

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

To narzędzie do testów zaufania platformy (PCT) służy wyłącznie do testowania, ale bez pomocy technicznej.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.