Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla HECI

17250
11/27/2013

Wprowadzenie

Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla HECI.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Rozmiar: 2 MB
  • SHA1: 352882A90C3EEDFB7AA749FB0A26955AB46942EB

Szczegółowy opis

Oprogramowanie mikroukładu Intel® instaluje pliki WINDOWS* INF w systemie docelowym. Pliki te określają system operacyjny, w jaki sposób skonfigurować komponenty chipsetu Intel® w celu zapewnienia prawidłowego działania następujących funkcji:
– Podstawowe usługi PCI i ISAPNP
— obsługa PCIe*
— obsługa pamięci masowej IDE/ATA33/ATA66/ATA100
— obsługa pamięci masowej SATA
— obsługa USB
— Identyfikacja komponentów chipsetu Intel®
Menedżer urządzeń

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.