SYSTEM BIOS S1200V3RP, aktualizacja oprogramowania sprzętowego i narzędzia konfiguracyjne dla systemu Windows*/Linux*/WinPE/UEFI

17346
8/25/2014

Wprowadzenie

One-Boot Flash Utility, VIEWER, Save and Restore System Configuration Utility (syscfg), System Information Retrieval Utility (sysinfo) i inne

Dostępne pliki do pobrania

 • Rodzina systemów SUSE Linux*
 • Rozmiar: 111 MB
 • SHA1: 2780054E232C96C69FB255E16530F7B75A248D1D
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 20.4 MB
 • SHA1: 33B422CBDCF6E7CB787C01E15A5206630FC07B89
 • Windows Server 2012 family*, Windows Server 2008 family*
 • Rozmiar: 50.9 MB
 • SHA1: F3A70E16AE524ECDD0472DA26AF69357E3C56F7C
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 53.8 MB
 • SHA1: 29F30BD01AACD86CB05A65BD4FBB8C4E00E6712D

Szczegółowy opis

Dla systemu Windows*
One-Boot Flash Utility
PRZEGLĄDARKA WYSZUKAJ
Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
Narzędzie do pobierania informacji o systemie (sysinfo)

Dla systemu Linux*
One-Boot Flash Utility
PRZEGLĄDARKA WYSZUKAJ
Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
Narzędzie do pobierania informacji o systemie (sysinfo)

Dla EFI
Narzędzie Iflash do aktualizacji systemu BIOS
Narzędzie do aktualizacji FWPIAUPD
Narzędzie do ładowania FRUSDR
Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
Przeglądarka dzienników zdarzeń systemowych
Narzędzie do pobierania informacji o systemie (sysinfo)

Dla systemu Windows PE*
Narzędzie Iflash do aktualizacji systemu BIOS
Narzędzie do aktualizacji FWPIAUPD
Narzędzie do ładowania FRUSDR
Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
Przeglądarka dzienników zdarzeń systemowych

One-Boot Flash Update Utility
Jest to program używany do aktualizacji systemu BIOS, BMC, czujników data records (SDR), FRU, HSC i LCP systemów.

The IFlash32
Narzędzie aktualizacji systemu BIOS IFlash32 to program używany do aktualizacji systemu BIOS.

FWPIAUPD
Oprogramowanie sprzętowe i narzędzie PIA Flash Update Utility (FWPIAUPD) aktualizuje blok rozruchowy, kod operacyjny i PIA na BMC za pomocą modułu IMM lub wysyła polecenia
przez BMC w celu aktualizacji innego kontrolera w IPMB.

Narzędzie FRU i SDR Load Utility
To narzędzie służy do aktualizacji lub modyfikacji repozytorium jednostki wymiany w terenie (FRU) podsystemu zarządzania serwerem, rejestru danych czujników (SDR).

WIDOK NA WYD.
Narzędzie do wyświetlania dzienników sprzętowych NUMER.

Syscfg
Narzędzie do konfiguracji systemu (syscfg.exe) to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia wyświetlanie, konfigurowanie, zapisywanie i przywracanie niektórych ustawień oprogramowania sprzętowego systemu, BIOS i Intel(R) Server Management na jednym serwerze lub na wielu identycznych serwerach (klonowanie).

Sysinfo
System Information Retrieve Utility (sysinfo) to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia gromadzenie informacji o systemie, platformie, systemie operacyjnym i informacjach RAID.


Prosimy o zapoznanie się z pakietem w celu uzyskania przewodników użytkownika.

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.