Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla Windows 8.1*

17479
6/27/2019

Wprowadzenie

Instaluje sterowniki karty sieciowej firmy Intel® w wersji 24.1 dla Windows 8.1*.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows* 8.1
 • Rozmiar: 78.8 MB
 • SHA1: 75F0DC94F9303BE64BE6B532D7D0F3879BA5DB27
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows* 8.1
 • Rozmiar: 54.7 MB
 • SHA1: E9E00BE4D032AA7E7E1014D21299CB411BA1735D

Szczegółowy opis

Co nowego?

 • Obsługa Intel® Ethernet Connection (10) I219-LM
 • Obsługa Intel® Ethernet Connection (10) I219-V
 • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft*Windows* 10, wersja 1903
 • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft Windows Server* 2019, wersja 1903
 • Usunięto obsługę pakietu Receive Segment Coalescing (RSC) z systemu Microsoft Windows Server 2019, wersja 1903

Który plik należy pobrać?

Uwaga: karty 10-Gb są obsługiwane jedynie przez sterowniki x64-bitowe.

 • PROZł32.exe dla wersji 32-bitowej (x86) systemu Windows*
 • PRODex64.exe dla wersji 64-bitowej (x64) systemu Windows

Jak korzystać z tego pliku do pobrania

Pobierz samoekstrapujące się archiwum i uruchom je. Rozpakuje pliki do katalogu tymczasowego, uruchomi kreatora instalacji i usunie pliki tymczasowe po ukończeniu instalacji. Wszystkie pliki językowe są osadzone w tym archiwum. Nie ma potrzeby pobierania dodatkowego pakietu języków.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.