Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla Windows 8.1*

17479
2/1/2021

Wprowadzenie

Instaluje sterowniki karty sieciowej firmy Intel® dla Windows 8.1*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows* 8.1
  • Rozmiar: 61.1 MB
  • SHA1: 1AD3A56B51E5686EE0FF0F43910F083A15EA92FC
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows* 8.1
  • Rozmiar: 42.2 MB
  • SHA1: FF1755ECEACF5060E76227419FFFB19CBC458A2C

Szczegółowy opis

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Jeśli zakupiono serwer lub urządzenie od producenta oryginalnego sprzętu, skontaktuj się ze swoim OEM w celu uzyskania wersji sterownika oprogramowania, która jest kompatybilna z Twoją dokładną wersją oprogramowania sprzętowego. Korzystanie z wersji oprogramowania i oprogramowania (FW), które nie zostały zweryfikowane do współpracy, wpłynie na wydajność, dostępność funkcji i stabilność systemu.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikiem readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Przegląd

To pobieranie zawiera sterowniki i oprogramowanie Intel® Ethernet sieciowe dla Windows 8.1*.

Który plik należy pobrać?

Uwaga: karty 10-Gb są obsługiwane jedynie przez sterowniki x64-bitowe.

  • PROZł32.zip dla wersji 32-bitowej (x86) systemu Windows*
  • PROTwex64.zip dla wersji 64-bitowej (x64) systemu Windows

Jak korzystać z tego pliku do pobrania

Pobierz samoekstrapujące się archiwum i uruchom je. Rozpakuje pliki do katalogu tymczasowego, uruchomi kreatora instalacji i usunie pliki tymczasowe po ukończeniu instalacji. Wszystkie pliki językowe są osadzone w tym archiwum. Nie ma potrzeby pobierania dodatkowego pakietu języków.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.