Pakiet oprogramowania sprzętowego dla Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 i Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

17490
11/29/2018

Wprowadzenie

Zapewnia oprogramowanie sprzętowe dla kontrolerów klasy podstawowej 12 Gbs Intel® RAID obsługujących RAID 0, 1, 10, 1E.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 13.2 MB
  • SHA1: E4FB0F9868E6C754957796642F2FC751BD4E9610

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla następujących Intel® RAID Controller obsługujących RAID 0, 1, 10, 1E.

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3JC160
  • Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

Informacje o pakiecie
Wersja pakietu: 2018.11.29
Wersja oprogramowania klawisza FW = 16.00.01.00

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.