Intel® Galileo — pakiet pomocy technicznej dla płyt głównych

17523
11/14/2016

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pliki pakietu pomocy technicznej Intel® Galileo Board Support Package (BSP).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 961 KB
 • SHA1: C08F175C042D0EB9C2A51A9E76F3CFE1CD843695
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 1.2 KB
 • SHA1: 0522CEAA11E8124A4660F0F572E66DFD277914F6
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 7 MB
 • SHA1: 07ACAD0DFA30E6A5382298568BA5A6267DAB25BC
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 384.7 MB
 • SHA1: 78A438BEF6B41F9338A5FFEB52A8249C8776F8FB
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 49.1 MB
 • SHA1: B2E10B4C61E476E1EDCC61DC304F7728F9AFB307
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8 MB
 • SHA1: 58E88A2C5E9901120E5CB4D9E127165DC8281C66
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 22.2 KB
 • SHA1: F2AB8B001B3A088035953BE20186E4D6B4C4C54F

Szczegółowy opis

Uwaga

Firma Intel zakończyła produkcję płyt programistycznych Intel® Galileo, modułu obliczeniowego i zestawów programistycznych Intel® Edison, a także modułu obliczeniowego i zestawów programistycznych Intel® Joule™®. Firma Intel nie planuje wypuszczania na rynek nowego oprogramowania dla platform Intel® Galileo, Intel® Edison lub Intel® Joule'a.

Od 15 września 2017 r. firma Intel zarchiwizuje swoje zasoby online . Dostęp dla społeczności forum Intel® Galileo, Intel® Edisona i Intel® Joule'a pozostanie niedostępny do 15 czerwca 2020 r. Pliki objęte licencjami open source będą nadal powszechnie dostępne w kodach binarnym i źródłowym na serwisie GitHub*.

Celu

Ten pakiet pomocy technicznej dla płyty głównej (BSP) zawiera wersję 1.1.1 dla płyty głównej Intel® Galileo® oraz płyty głównej Intel® Galileo drugiej generacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z instrukcjami kompilacji i przewodnikiem użytkownika BSP.

Uwaga

 • Pliki zip zgodności GPL nie są budowalne.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.