Technologia pamięci Intel® Rapid (AHCI) dla systemu Windows 7*/8*/8.1* dla Intel® NUC

17532
1/7/2014

Wprowadzenie

Instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (AHCI) w wersji 12.9.0.1001 dla komputera Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 16.7 MB
  • SHA1: DFF40C2381C7CAB8658471AC774862F1DB6877F2
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 314.2 KB
  • SHA1: 39FD75082F3EE17FBF30AC83E9E17E22B3F21CA7
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Rozmiar: 357.9 KB
  • SHA1: D54222B8FD30ED344FD776C3AB938B75A70A7F1C

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (AHCI) w wersji 12.9.0.1001 dla komputera Intel® NUC.

Który plik wybrać

Pobierz sterownik (STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001.exe) i jeden z poniższych dyskietek sterownika F6 (w zależności od systemu operacyjnego):

STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001_f6flpy-x86.zip dla 32-bitowych wersji systemu operacyjnego
STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001_f6flpy-x64.zip — dla 64-bitowych wersji systemu operacyjnego

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.