Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) do D34010WY, D54250WY

17552
7/17/2015

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) w wersji 14.5.0.1081 na komputerach Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Embedded 8 Standard*, Windows Embedded Standard 7*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Embedded 8.1 Industry*
 • Rozmiar: 11.4 MB
 • SHA1: 496B01B3669D432D6D42426273EE2F39D90CCA18
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Rozmiar: 586.7 KB
 • SHA1: 572EF2DD731CA3DC49B93A0DFF73D2912050BC14
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*
 • Rozmiar: 596 KB
 • SHA1: F15FD34451A44DB8FCB156F6CABB3FD0EB4EE90C

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) w wersji 14.5.0.1081 na komputerach Intel® NUC.

Który plik wybrać

Pobierz sterownik (RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081.zip) i jeden z poniższych dyskietek F6 (w zależności od systemu operacyjnego):

 • RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081_f6flpy-x86.zip - W przypadku 32-bitowych wersji systemu operacyjnego
 • RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081_f6flpy-x64.zip - W przypadku 64-bitowych wersji systemu operacyjnego

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.