Technologia Intel® Wireless Bluetooth® dla Windows 8.1*

17588
1/15/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera instalację technologii Intel® Wireless Bluetooth® wersji 21.40.5 oraz sterownika. Wersja sterownika może różnić się w zależności od karty sieci bezprzewodowej i zainstalowanego systemu operacyjnego Windows*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Rozmiar: 11 MB
  • SHA1: 85D99A2BECC27043E2A1029458C145C515D8437B
  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Rozmiar: 11 MB
  • SHA1: 85D99A2BECC27043E2A1029458C145C515D8437B

Szczegółowy opis

Celu

Technologia Intel® Wireless Bluetooth® jest zalecana dla użytkowników końcowych, w tym użytkowników domowych i klientów biznesowych korzystających z technologii Bluetooth®.

Wersja pakietu Bezprzewodowego Bluetooth Intel = 21.40.5

  • Wersja sterownika = 20.92.4.4 dla Windows 8.1* z wykorzystaniem 18265, 8265, 8260, 18260
  • Wersja sterownika = 20.91.4.4 dla Windows 8.1* przy użyciu 3168, 3165, 7265, 17265

Uwaga: Aktualizacja pakietu oprogramowania może nie spowodować aktualizacji sterownika karty sieci bezprzewodowej, jeśli jest on taki sam, jak sterownik poprzedniej wersji.

Nie masz pewności, co pobrać?

Przed instalacją upewnij Windows 8.1 systemu operacyjnego. Sprawdź, czy Twój system operacyjny jest 32-bitowy czy 64-bitowy.

Uwaga: Niektóre produkty obsługują jedynie 64-bitową wersję Windows 8.1. Szczegółowe informacje można znaleźć w ® operacyjnych obsługiwanych przez produkty bezprzewodowe Intel.

Upewnij się, że Twoja karta sieci bezprzewodowej jest obsługiwana przez ten plik do pobrania. Lista obsługiwanych kart sieci bezprzewodowej dostępna poniżej.

Sprawdź, która karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w Twoim systemie komputerowym:

Który plik należy pobrać?

  • Jeśli posiadasz Windows 8.1 32-bitowy: BT_21.40.5_32_Win8.1.exe
  • Jeśli posiadasz Windows 8.1 64-bitową: BT_21.40.5_64_Win8.1.exe

Jak zainstalować

Pobierz plik do foldera na swoim komputerze. Kliknij dwukrotnie na plik, by rozpocząć instalację.

W uwagach o wersji znajdziesz instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Informacje Intel® software i sterowniki

Sterownik lub oprogramowanie Twojego komponentu Intel® mogła zostać zmieniona lub zastąpiona przez producenta komputera. Zanim zainstalujemy nasz sterownik, zalecamy s współpracy z producentem komputera, aby nie tracąc funkcji ani dostosowań.

Zapoznaj się z listą stron internetowych z pomocą techniczną dla producentów komputerów.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.