Intel® Wireless Bluetooth® do Windows 8.1*

17588
1/15/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania jest zainstalowany Intel® Wireless Bluetooth® wersji 21.40.5 i sterowniku. Wersja sterownika różni się w zależności od zainstalowanej karty sieci bezprzewodowej i systemu operacyjnego Windows*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Rozmiar: 11 MB
  • SHA1: 85D99A2BECC27043E2A1029458C145C515D8437B
  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Rozmiar: 11 MB
  • SHA1: 85D99A2BECC27043E2A1029458C145C515D8437B

Szczegółowy opis

Ważna informacja

Pamiętaj, że wersja 21.40.5 to ostatnia dostępna wersja sterownika Intel® Wireless Bluetooth® dla systemów operacyjnych Windows 7* i Windows 8.1*. To oprogramowanie zostało wyekscytowe i nie będzie zapewniona dodatkowa pomoc techniczna dla tych sterowników.

Celu

Intel® Wireless Bluetooth® jest zalecane dla użytkowników końcowych, w tym użytkowników domowych i klientów biznesowych z technologią Bluetooth®.

Wersja pakietu Intel Wireless Bluetooth = 21.40.5

  • Wersja sterownika = 20.92.4.4 dla Windows 8.1* z zastosowaniem 18265, 8265, 8260, 18260
  • Wersja sterownika = 20.91.4.4 dla Windows 8.1* z zastosowaniem 3168, 3165, 7265, 17265

Uwaga: Aktualizacja pakietu oprogramowania może nie zaktualizować sterownika karty sieci bezprzewodowej, jeśli zawiera on ten sam sterownik, co poprzednia wersja.

Nie wiesz, co pobrać?

Przed instalacją upewnij się, że posiadasz Windows 8.1 system operacyjny. Sprawdź, czy Twój system operacyjny jest 32-bitowy czy 64-bitowy.

Uwaga: niektóre produkty obsługują jedynie 64-bitową wersję Windows 8.1. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z obsługiwanymi systemami operacyjnymi dla produktów bezprzewodowych Intel®.

Upewnij się, że Twoja karta sieci bezprzewodowej jest obsługiwana przez to pobieranie. Lista obsługiwanych kart sieci bezprzewodowej dostępna poniżej.

Sprawdź, która karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w Twoim systemie komputerowym:

Który plik należy pobrać?

  • Jeśli posiadasz Windows 8.1 wersja 32-bitowa: BT_21.40.5_32_Win8.1.exe
  • Jeśli posiadasz Windows 8.1 wersja 64-bitowa: BT_21.40.5_64_Win8.1.exe

Jak zainstalować

Pobierz plik do folderu na swoim komputerze. Kliknij dwukrotnie plik, by rozpocząć instalację.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę stron internetowych pomocy technicznej dla producentów komputerów.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.