Intel® Graphics Driver dla systemu Windows* [15.28]

17608
6/5/2015

Wprowadzenie

*EOL* Ten pakiet instaluje sterownik grafiki HD Intel® wersji 15.28.24.4229 (9.17.10.4229) dla systemu Windows 7*, Windows 8* i Windows 8.1*

Dostępne pliki do pobrania

Zalecane
 • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Rozmiar: 125.7 MB
 • SHA1: 788ED2D229FE51B7E8553FCCA775849E0C95C8D4
 • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Rozmiar: 122.3 MB
 • SHA1: 57DD38A54053175C461E5A086C4F13A6E01FC861
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
 • Rozmiar: 96.8 MB
 • SHA1: 2E42D48D9326ED17FAFE4DDE05DD8F7BE2A67CC2
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
 • Rozmiar: 97.1 MB
 • SHA1: D3E99EAB50E8F6A09BCBFB1C3696C6B53B9574EC

Szczegółowy opis

Zakończenie cyklu życia

Ponieważ to oprogramowanie dotyczy produktów o "wyekspienie", może zawierać ono luki w zabezpieczeniach. Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa w tym Oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy jest obecnie znane, czy wykryte w przyszłości. OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZANE "W STANIE OBECNYM" BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEODŚWIETLINIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, kart graficznych, łączy lub innych elementów oprogramowania.

Celu

Ten pakiet sterownika oprogramowania zainstaluje sterownik grafiki HD Intel® dla:

 • Procesor Intel® Core™ i3 drugiej generacji
 • Procesor Intel® Core™ i5 drugiej generacji
 • Procesor Intel® Core™ i5 vPro™ drugiej generacji
 • Procesor Intel® Core™ i7 drugiej generacji
 • Procesor Intel® Core™ i7 vPro™ drugiej generacji
 • Procesor Intel® Pentium® z serii 900/B900/G600/G800
 • Procesor Intel® Celeron ® z serii 700/800/B700/B800/G400/G500


Te sterowniki nie będą działać z żadnym innym produktem. Wyświetl plik readme w celu uzyskania informacji o instalacji oraz informacji o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera wersję 15.28.24.4229 (9.17.10.4229) dla systemu Windows* 7/8/8.1.

 • Windows 8.1¹

Ten sterownik zostanie zainstalowany na Windows 8.1, mimo że nie jest certyfikowany dla tej wersji systemu operacyjnego i jest dostarczany w stanie obecnym i nie jest obsługiwany przez pomoc techniczną firmy Intel ani żaden inny dział firmy Intel.

Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązanych problemów i obsługiwanych funkcji.

Który plik wybrać

 • win32_152824.exe — Ten sterownik znajduje się w formacie samoinstalacyjnym przeznaczonym dla użytkowników końcowych.
 • win32_152824.zip — Ten sterownik jest w formacie zip przeznaczony dla programistów i specjalistów IT.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Co zrobić w przypadku wykrycia sterownika karty graficznej producenta komputera.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Uzyskanie pomocy technicznej

Forum społeczności pomocy technicznej dla grafiki to monitorowana wymiana peer-to-peer dla społeczności grafiki Intel.The Graphics Support Community Forum is a monitored peer-to-peer exchange for the Intel Graphics community. Kliknij to łącze, aby zarejestrować się i wziąć udział w forum.

Do obsługi sterowników grafiki Intel® można również uzyskać dostęp kontaktując się z działem obsługi klienta.

Dodatkowa pomoc

Identyfikacja kontrolera grafiki Intel®

Powiązane tematy

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.