Sterownik sieciOwy Realtek* Gigabit Ethernet dla Windows 8.1* dla NUC5CPYH, NUC5PPYH

17624
4/29/2015

Wprowadzenie

Instaluje sterownik sieci LAN w wersji 8.38.115.2015 dla produktów Intel® NUC z kontrolerem RealTek* Ethernet LAN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Rozmiar: 5.8 MB
  • SHA1: E918E4DD18D3CEE7B881ED773A588BCC68FD182D

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik sieci LAN w wersji 8.38.115.2015 dla produktów Intel® NUC z kontrolerem RealTek* Ethernet LAN.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.