Sterownik systemu Linux* dla rozwiązania o wysokiej dostępności dla Intel RAID Controller RS25NB008, RS25SB008

17632
11/22/2013

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera sprzętowy sterownik RAID ir3 2208 dla RedHat Linux* i SuSE Linux* dla rozwiązania pamięci masowej Intel® high availability

Dostępne pliki do pobrania

  • SUSE Linux Enterprise Server 11*, Red Hat Enterprise Linux 6.0*
  • Rozmiar: 37.4 MB
  • SHA1: 20D22D1037E15A94582C67123FBC8A899A7E1217

Szczegółowy opis

==========================
Obsługiwane kontrolery RAID
==========================
Ten plik do pobrania obsługuje kontrolery RAID Intel(R) za pomocą stosu oprogramowania SAS (RS25SB008, RS25NB008), upewnij się, że to narzędzie zostało przetestowane za pomocą karty RAID, której użyjesz, sprawdzając stronę internetową sterowników twojego kontrolera na stronie http://www.intel.com/support/.


* Te starsze kontrolery powinny działać, ale nie zostały przetestowane.


===================
Informacje o pakiecie
===================
Wersja sterownika = 6.700.06.00

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.