Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i sterowniki dla Windows 8.1*

17678
2/18/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiFi 21.40.5, w tym sterownik dla Windows 8.1*. Wersja sterownika może się różnić w zależności od zainstalowanej karty sieci bezprzewodowej.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 8.1, 32-bit*
 • Rozmiar: 145.9 MB
 • SHA1: F0B8B88753B6013A8D97A726D7633B2C5C02AB10
 • Windows 8.1, 64-bit*
 • Rozmiar: 174.7 MB
 • SHA1: 82BA54FCA9973F43263FBC610D88348A7AF9E4AE

Szczegółowy opis

Ważna informacja:

Należy pamiętać, że wersja 21.40.5 to ostatnia dostępna wersja sterownika sieci bezprzewodowej dla systemów operacyjnych Windows* 8.1. To oprogramowanie zostało wyekscytowe i nie będzie zapewniona dodatkowa pomoc techniczna dla tych sterowników.

Celu

Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiFi jest zalecane dla użytkowników końcowych, w tym użytkowników domowych i klientów biznesowych, którzy nie potrzebują zaawansowanych narzędzi administratorów IT.

Oprogramowanie i sterowniki

Oprogramowanie Intel PROSet/Wireless WiFi (w tym sterowniki):

 • WiFi_21.40.5_PROSet32_Win8.1.exe (wersja 32-bitowa)
 • WiFi_21.40.5_PROSet64_Win8.1.exe (wersja 64-bitowa)

Wersja oprogramowania Intel® PROSet/wireless WiFi = 21.40.5

 • Wersja sterownika = 19.10.21.1 dla Windows 8.1* dla 18265, 8265, 3168, 18260, 8260, 17265, 7265 (ks. D) i 3165.

Uwaga:
Aktualizacja pakietu oprogramowania może nie zaktualizować sterownika karty sieci bezprzewodowej, jeśli zawiera on ten sam sterownik, co poprzednia wersja.

Dlaczego widzę inną wersję sterownika z moimi kartami sieciowymi z rodziny Intel® Wireless 7265?

Niektóre funkcje oprogramowania nie są instalowane domyślnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless.

Nie wiesz, co pobrać?

W celu określenia, która karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w Twoim systemie komputerowym:

 • Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant.
 • Ręcznie zidentyfikuj swojąkartę sieciową Inte l® Wireless oraz numer wersji sterownika.

Uwaga: Poniższe produkty obsługują jedynie 64-bitową wersję Windows 8.1.

 • Karta sieciowa Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
 • Karta sieciowa Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
 • Karta sieciowa Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260
 • Karta sieciowa Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265

How do instalacji

 1. Pobierz plik do folderu na swoim komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie na plik, by rozpocząć instalację.

Szukaj tylko sterowników

 1. Kliknij Link administratora IT do oprogramowania Intel® PROset/Wireless i sterowników dla administratorów IT.
 2. Przejdź do "linku do pobrania".
 3. Wyszukaj odpowiedni system operacyjny.
 4. Pobierz, rozpaguj i zainstaluj właściwy sterownik.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji obsługiwanym sprzętem, nowościami, poprawkami błędów i znanymi problemami.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.