Interaktywny poradnik RAID dotyczący technologii Intel® Embedded Software RAID 2 (ESRT2)

17688
8/8/2014

Wprowadzenie

Symulator RAID dla technologii Intel® Embedded Software Raid 2 (ESRT2)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 2.3 MB
  • SHA1: D46659914221E49EBE13CD2D1CD2A7501E1197A9

Szczegółowy opis

To narzędzie pomaga symulować środowisko konfiguracyjne RAID technologii Intel® Embedded Software Raid 2 (ESRT2) bez konieczności zbudowania pełnego systemu serwerowego.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.