Aktualizacja systemu BIOS [TYBYT10H]

17729
1/18/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS przez zestaw Intel® NUC DE3815TYKHE oraz płyta główna Intel® NUC DE3815TYBE z wersją SA/AA -405 i wcześniejszą.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 7.3 MB
 • SHA1: 81FD8840BB08D1EBF8831D380CF046C3768E4A62
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 5.2 MB
 • SHA1: 9B552813E799F073714DC22F1DCCBF9DDD2C6365

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC DE3815TYKHE oraz płyta główna Intel® NUC DE3815TYBE. Wystarczy pobrać jeden.

Zapoznaj się z informacjami o wersji , jakie są nowe rozwiązania błędów, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Uwaga:

 • Ta aktualizacja systemu BIOS dotyczy zestaw Intel® NUC DE3815TYHE z następującymi numerami SA: H27002-400, -401, -402, -404 i -404 oraz na płyta główna Intel® NUC DE3815TYBE z następującymi numerami AA: H26998-401, -402, -403, -404 i -405. Numer SA zestawów znajduje się na etykiecie na dole obudowy; Numer AA płyty głównej znajduje się w gnieździe modułu pamięci płyty głównej. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z artykułem Zidentyfikuj swój komputer Intel® NUC .
 • Jeśli aktualizacja Flash nie powiodła się , jest on wyświetlany na ekranie, jest to błędna wersja systemu BIOS. Wymagana jest wersja SYSTEMU BIOS TYBYT20H.86A .

Który plik wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS dla odzyskiwania [TY0071.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • aktualizacja iflash systemu BIOS [TYBYT10H.86A.0071.BI.zip] - Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga to pendrive'a USB lub pendrive'a USB.

Uwaga:

 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Możesz również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji BIOS.
 • Obniżenie wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane i może nie być obsługiwane.

Powiązany temat

Rozwiązywanie problemów z systemem BIOS w komputerach Intel® NUC

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.