Aktualizacja systemu BIOS [TYBYT10H]

17729
5/27/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS przez zestaw Intel® NUC DE3815TYKHE oraz płyta główna Intel® NUC DE3815TYBE z wersją SA/AA -405 i wcześniejszą.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 7.3 MB
 • SHA1: 6BDA4DA3CA55EBC2BA2E4B9F65EF90B2D73DF466
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 5.2 MB
 • SHA1: 9D98385028FC7CABB3A49757367E0346148230D2

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS przez zestaw Intel® NUC DE3815TYKHE oraz płyta główna Intel® NUC DE3815TYBE. Wystarczy pobrać jeden.

Zapoznaj się z informacjami o wersji, jakie są nowe rozwiązania błędów, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Uwaga:

 • Ta aktualizacja systemu BIOS dotyczy zestaw Intel® NUC DE3815TYHE z następującymi numerami SA: H27002-400, -401, -402, -404 i -404 oraz dla płyta główna Intel® NUC DE3815TYBE z następującymi numerami AA: H26998-401, -402, -403, -404 i -405. Numer SA zestawów znajduje się na etykiecie na dole obudowy; Numer AA płyty głównej znajduje się w gnieździe modułu pamięci płyty głównej. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z artykułem Zidentyfikuj swój komputer Intel® NUC.
 • Jeśli aktualizacja Flash nie powiodła się, jest on wyświetlany na ekranie, jest to błędna wersja SYSTEMU BIOS. Wymagana jest wersja SYSTEMU BIOS TYBYT20H.86A.

Który plik wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS dla odzyskiwania [TY0069.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • aktualizacja iflash systemu BIOS [TYBYT10H.86A.0069.BI.zip] - Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga to pendrive'a USB lub pendrive'a USB.

Uwaga:

 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Możesz również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji BIOS.
 • Obniżenie wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane i może nie być obsługiwane.
 • Opcjonalnie: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel Integrator Toolkit i VCUST.

Powiązany temat

Rozwiązywanie problemów z systemem BIOS w komputerach Intel® NUC

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.