Pakiet oprogramowania sprzętowego dla Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 i Intel® RAID Controller RS3WC080

17754
1/8/2021

Wprowadzenie

Dostarcza oprogramowanie sprzętowe dla kontrolerów Intel® RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50 poziomu podstawowego.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.2 MB
  • SHA1: 26AC47ABD6C38E6CBBCA451D9AFEE27A40794E68

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla następujących podstawowych kontrolerów 12 Gbs Intel® RAID obsługujących RAID 0, 1, 5, 10, 50:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3WC080

Informacje o pakiecie
Pakiet oprogramowania sprzętowego: 24.21.0-0132 (iMR 6.14 Point Release 6)
Oprogramowanie sprzętowe 4.680.01-8526

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.