Pakiet oprogramowania sprzętowego dla Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 i Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

17755
4/3/2019

Wprowadzenie

Zapewnia oprogramowanie sprzętowe dla w pełni funkcjonalnych kontrolerów Intel® RAID 12 Gb/s obsługujących RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 4.9 MB
  • SHA1: 4326F7FC8C563350F5A0006932A57A0D37E91275

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla następujących w pełni wyposażonych kontrolerów 12 Gbs Intel® RAID obsługujących RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

Informacje o pakiecie
Pakiet oprogramowania sprzętowego: 24.21.0-0091 (WERSJA 6.14-punktowa MR)
Oprogramowanie sprzętowe 4.680.00-8446

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.