Intel® Embedded Media and Graphics Driver do DN2820FY

17790
5/12/2014

Wprowadzenie

Instaluje sterownik grafiki wideo w wersji 36.15.0.1073 na komputerach Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7, 32-bit*
  • Rozmiar: 95.4 MB
  • SHA1: F60A4938B47A91F6DA102330681F3ACA05B68E68

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik grafiki wideo w wersji 36.15.0.1073 na komputerach Intel® NUC.

W celu uzyskania informacji dotyczących konfiguracji i instalacji zapoznaj się z Intel® EMGD instrukcją obsługi.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.