Samodzielne narzędzie StorCLI

17809
10/16/2017

Wprowadzenie

Narzędzie wiersza poleceń do sprawdzania stanu kontrolera i zarządzania nimi. Ujednolicona wersja StorCli (7.0205.00).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 26.6 MB
  • SHA1: 89FC65F2EE10DAFD00290FB6E83034B13177BD9B

Szczegółowy opis

Jest to ta sama wersja, która znajduje się w pakietach aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dla Twojej wygody jest on publikowany jako autonomiczne narzędzie. Jeśli pobrano najnowszy pakiet oprogramowania sprzętowego, to narzędzie znajduje się w katalogu /StorCLI/. Obsługa systemu operacyjnego obejmuje:

  • EFI
  • FreeBSD*
  • Linux*
  • Solaris*
  • Ubuntu*
  • VMware*
  • Windows*

Zawiera oprogramowanie open source; dołączone są powiązane licencje open source.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.