Samodzielne narzędzie StorCLI

17809
3/5/2018

Wprowadzenie

Narzędzie wiersza poleceń do sprawdzania stanu kontrolera i zarządzania nimi. Ujednolicona wersja StorCli (7.0813.00).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 16.9 MB
  • SHA1: 8DC17992BCC816ECBE4AA447B274C7819167D729

Szczegółowy opis

Jest to ta sama wersja uwzględniona w pakietach aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dla Twojej wygody opublikowano je jako autonomiczne narzędzie. Jeśli pobrano najnowszy pakiet oprogramowania sprzętowego, to narzędzie znajduje się w katalogu /StorCLI/. Obsługa systemu operacyjnego obejmuje:

  • Efi
  • Freebsd*
  • Linux*
  • Solaris*
  • Ubuntu*
  • Vmware*
  • Windows*

Zawiera oprogramowanie open source; dołączone są powiązane licencje open source.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.