Samodzielne narzędzie StorCLI

17809
4/27/2020

Wprowadzenie

Dostarcza oprogramowanie do zarządzania wierszami poleceń dla wybranych Intel® RAID produktów.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 17.7 MB
  • SHA1: BF9D570C03376CA7651F25C6CF12B8362B071B3D

Szczegółowy opis

Celu
Zainstaluj Storage Command Line Tool (StorCLI), oprogramowanie do zarządzania linią poleceń dla wybranych Intel® RAID produktów.

Informacje o pakiecie:
Wersja = pakiet MR7.12 (007.1211.0000.0000)
Obsługiwany system operacyjny = EFI, FreeBSD*, Linux*, Ubuntu*, VMware-OP*, Windows*

Uwaga: jest to ta sama wersja uwzględniona w pakietach aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dla Twojej wygody opublikowano je jako autonomiczne narzędzie. Jeśli pobrano najnowszy pakiet oprogramowania sprzętowego, to narzędzie znajduje się w katalogu /StorCLI/.

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Zawiera oprogramowanie open source; dołączone są powiązane licencje open source.

Powiązane tematy
Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.