Samodzielne narzędzie StorCLI

17809
4/15/2021

Wprowadzenie

Zapewnia oprogramowanie do zarządzania linią poleceń dla wybranych Intel® RAID produktów.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 13.1 MB
  • SHA1: 634002FE7D7C2F18BF000512E1B9C79EB1BFE22B

Szczegółowy opis

Celu
Zainstaluj narzędzie Storage Command Line Tool (StorCLI), oprogramowanie do zarządzania linią poleceń dla wybranych Intel® RAID produktów.

Informacje o pakiecie:
Wersja = pakiet MR7.15 (007.1513.0000.0000)
Obsługiwany system operacyjny = EFI*, Linux*, Ubuntu*, VMware-OP*, Windows*

Uwaga: jest to ta sama wersja zawarta w pakietach aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Został on opublikowany jako samodzielne narzędzie dla Twojej wygody. Jeśli po pobraniu najnowszego pakietu oprogramowania sprzętowego, to narzędzie znajduje się w katalogu /StorCLI/.

Co nowego
W uwagach o wersji znajdziesz nowe lub stałe znane problemy i instrukcje instalacyjne.

Zawiera oprogramowanie open source; powiązane licencje open source.

Podobne tematy
Intel® RAID Web Console 3

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.