Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

17881
12/22/2022

Wprowadzenie

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) służy do podkręcania, monitorowania i obciążania systemu. Ta aplikacja jest obsługiwana wyłącznie przez odblokowane procesory (z serii K i X). W celu uzyskania listy obsługiwanych procesorów zapoznaj się z sekcją "To pobieranie jest ważne dla produktów(produktów) wymienionych poniżej". OSTRZEŻENIE: przed pobraniem najnowszej wersji Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) upewnij się, że Twój procesor jest obsługiwany. Starsze wersje Intel® XTU nie są już dostępne do pobrania.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11* (22H2), Windows 11* (21H2), Windows 10* (21H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1)
  • Rozmiar: 15.6 MB
  • SHA1: B1AE1C4BED2C783BED4AD01B5B8FF049932FF66E

Szczegółowy opis

Celu

Intel XTU to oprogramowanie do dostrajania wydajności w systemie Windows*, które umożliwia początkującym i doświadczonym entuzjastom podkręcanie, monitorowanie i obciążanie systemu. Interfejs oprogramowania udostępnia zestaw solidnych możliwości wspólnych dla większości platform dla hobbystów wraz z nowymi funkcjami dostępnymi w nowych procesorach aplikacji Intel i płytach głównych Intel.The software interface exposes a set of robust capabilities common in most enthusiast platforms along with new features available on new Intel® application processors and Intel® motherboards.

Zapoznaj się z informacjami o wersji obsługiwanym sprzętem, nowościami, poprawkami błędów i znanymi problemami. Intel XTU nie może działać na nieobsługiwanych procesorach.

UWAGA: Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Intel® XTU w celu uzyskania udoskonalonych funkcji i uniknięcia niezgodności profilu. Użytkownicy ze starszymi wersjami profili Intel® XTU (w wieku 7,9 lat) mogą doświadczyć niezgodności i w celu przekonwertowania starszych profili musieliby skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Intel. Po przekonwertowaniu profile te można wykorzystać z najnowszą Intel® XTU.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.