Intel® Server Board S2600WT — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla EFI

17885
3/14/2018

Wprowadzenie

Aktualizacje bios, oprogramowania sprzętowego ME, oprogramowania sprzętowego BMC i FRUSDR (R01.01.0024).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 21 MB
  • SHA1: 896DFBD4C649615C4115B323EEC98BFE99089C6A

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym:

System BIOS: R01.01.0024
Oprogramowanie sprzętowe ME: 03.01.03.043
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.51.11142
FRUSDR: 1,17
iFlash32.efi: wersja 14.0, kompilacja 12
fwpiaupd.efi: wersja 14.0 Buduj 9
frusdr.efi: wersja 14.0, kompilacja 11

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600WT


Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania lub aktualizacja nie powiedzie się:

  • System BIOS: wersja produkcyjna 01.01.0005 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: wersja produkcyjna 03.00.07.114 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: wersja produkcyjna 1.07.6909 lub nowsza

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.