Intel® Server Board S2600WT — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla EFI

17885
9/28/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WT, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 23.6 MB
  • SHA1: 139ADE85DBB82310FFC118128C805E2AFFF90073

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

  • System BIOS — wersja produkcyjna 01.01.0029 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — wersja produkcyjna 03.01.03.072 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 1.60.12335 lub nowsza

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki. W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informacje o tej wersji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS – 01.01.1029
Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.01.03.072
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 01.61.12390
FRUSDR – 1,19

iFlash32.efi — wersja 14.1, kompilacja 15
fwpiaupd.efi — wersja 14.1, kompilacja 18
frusdr.efi — wersja 14.1, kompilacja 18

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Przed wykonaniem aktualizacji systemu przeczytaj informacje o wersji i pliki do odczytu instrukcji instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.