Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600KP dla EFI

17887
4/2/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600KP, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 21 MB
  • SHA1: AC922651D5E4A76B157A26FF864FC59E08E38672

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

  • System BIOS — 01.01.0005 lub nowszy
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.00.07.114 lub nowsze
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.07.6909 lub nowsze

Aby uzyskać przedprodukcję wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel, aby uzyskać szczegółowe informacje

Celu

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym:

  • System BIOS: R01.01.0024
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: 03.01.03.043
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.51.11142
  • FRUSDR: 1.16

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia przedprodukcji wymagań dotyczących obsługi sprzętu.

Prezentacja w jaki sposób: wykonanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego w powłoce EFI

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.