Rodzina Intel® Server Board S2600KP – pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla EFI

17887
9/28/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600KP i przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji wymagania.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 23.6 MB
  • SHA1: 386E877A18D17431800B380F666C4E3E4EE82DBE

Szczegółowy opis

Wymagania oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji,aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu w systemie musi spełniać następujące wymagania:

  • System BIOS — wersja produkcyjna 01.01.0029 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — wersja produkcyjna 03.01.03.072 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 01.60.12335 lub nowsza

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z nami.

O tej wersji

Ten pakiet aktualizacji obejmuje następujące oprogramowanie systemowe na poziomie produkcyjnym
aktualizacje i narzędzia do aktualizacji:
System BIOS – 01.01.1029
Oprogramowanie sprzętowe ME – 03.01.03.072
Oprogramowanie sprzętowe BMC – 01.61.12390
FRUSDR – 01.17
iFlash32.efi — wersja 14.1 Buduj 15
fw stycznia.efi – wersja 14.1, wersja 18
frusdr.efi – wersja 14.1, wersja 18

Skontaktuj się z firmie Intel w celu przedprodukcji wymagań w zakresie obsługi sprzętu

Przed aktualizacją systemu przeczytaj uwagi na temat wersji i pliki readme, aby uzyskać instrukcje instalacyjne, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.