Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600KP dla EFI

17887
4/29/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600KP, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 23.5 MB
  • SHA1: FE311719AB5CE3A264EEF5FAF7F0C605BC053A1E

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

  • System BIOS — wersja produkcyjna 01.01.1029 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — wersja produkcyjna 03.01.03.072 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 01.61.12390 lub nowsza

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informacje o tej wersji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące oprogramowanie systemu na poziomie produkcyjnym
aktualizacje i narzędzia do aktualizacji:
System BIOS — 01.01.3029
Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.01.03.072
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 01.61.12398
FRUSDR – 01.17
iFlash32.efi — wersja 14.1, kompilacja 15
fwpiaupd.efi — wersja 14.1, kompilacja 18
frusdr.efi — wersja 14.1, kompilacja 18

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Przed wykonaniem aktualizacji systemu przeczytaj informacje o wersji i pliki do odczytu instrukcji instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.