Intel® SSD Firmware Update Tool

17903
4/14/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 3.0.11 Intel® SSD Firmware Update Tool.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 109.5 MB
  • SHA1: 062927D4AE784521CBAFB535104E4874F02C9F5C

Szczegółowy opis

Karta Intel® SSD Firmware Update Tool funkcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla pamięci Intel® Optane™ oraz dysków Solid State Drives firmy Intel® wymienionych w Uwagach o wersji.

Narzędzie ma formę obrazu ISO i wymaga całkowicie pustego dysku USB lub pustej płyty CD (z oprogramowaniem do zarządzania płytą CD i dyskiem CD-ROM do odczytu/ritable).

Narzędzie to działa poza systemem operacyjnym na platformie, więc nie ma żadnych wymagań dotyczących systemu operacyjnego.

Wprowadzenie

  • Proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Przed próbą aktualizacji oprogramowania sprzętowego obowiązkiem użytkownika jest wykonać kopię zapasową lub kopie plików. Jeśli proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego dysku Intel SSD zostanie przerwany, Twój dysk Intel SSD może nie działać prawidłowo.
  • Najnowsze oprogramowanie sprzętowe dostępne dla dysków Intel SSD sprawdź wersje oprogramowania sprzętowego.
  • Ograniczenia, wymagania i kroki instalacji znajdują się w Podręczniku użytkownika.
  • Jeśli Twój system jest przyspieszany Intel® Optane™ pamięci, musisz tymczasowo wyłączyć przyspieszenie systemu, aby uruchomić Intel SSD Firmware Update Tool.
  • Jeśli Twój dysk Intel SSD został zakupiony u producentów OEM, Twoja wersja oprogramowania sprzętowego może posiadać inną nazwę. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem OEM w celu zaktualizowania najnowszych wersji oprogramowania sprzętowego.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub problemów z doświadczeniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.
  • Ten plik do pobrania zawiera zarówno oprogramowanie zastrzeżone firmy Intel, jak i otwarte środowisko operacyjne Linux*. Oprogramowanie zastrzeżone firmy Intel jest objęte licencją wyłącznie na podstawie Umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Intel. Komponenty środowiska operacyjnego Open Source Linux podane w tym pliku do pobrania są objęte licencją GNU L/ZDJĘCIA i innymi licencjami, w stosownych przypadkach. Licencje te są zawarte w folderze "licencje" w obrazie pobierania. Możesz zobaczyć kod źródłowy tego otwartego środowiska operacyjnego.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.