Intel® SSD Firmware Update Tool

17903
12/23/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 3.0.12 Intel® SSD Firmware Update Tool.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 143.2 MB
  • SHA1: BA6AC51966B877112693CA5E8075774CE3EE8F01

Szczegółowy opis

Intel® SSD Firmware Update Tool zapewnia możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla pamięci Intel® Optane™ oraz dysków SSD firmy Intel®, wymienione w Informacjach o wersji.

Narzędzie jest dostarczane w postaci obrazu ISO i wymaga całkowicie pustego dysku USB lub pustej płyty CD (z oprogramowaniem CD z programem programowym z programem programowym i dyskiem CD-ROM z możliwością odczytu/zapisu).

Narzędzie działa poza systemem operacyjnym na platformie, więc nie ma wymagań dotyczących systemu operacyjnego.

Wprowadzenie

  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Przed podjęciem próby aktualizacji oprogramowania sprzętowego obowiązkiem użytkownika jest zapasowa kopia zapasowa plików. Jeśli aktualizacja Intel SSD oprogramowania sprzętowego zostanie przerwana, Twój Intel SSD może nie działać prawidłowo.
  • W celu uzyskania najnowszego oprogramowania sprzętowego dostępnego dla dysków Intel® SSD sprawdź wersje oprogramowania sprzętowego.
  • Ograniczenia, wymagania i etapy instalacji znajdują się w Instrukcji obsługi.
  • Jeśli Twój system jest przyspieszony za pomocą Intel® Optane™ pamięci, należy tymczasowo wyłączyć przyspieszenie systemu, aby uruchomić Intel SSD Firmware Update Tool.
  • Jeśli twój Intel SSD został zakupiony u producenta OEM, Twoja wersja oprogramowania sprzętowego może posiadać inną nazwę. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta OEM w celu uzyskania najnowszych wersji oprogramowania sprzętowego.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub problemów związanych z doświadczeniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.
  • Ten plik do pobrania zawiera zarówno oprogramowanie zastrzeżone firmy Intel, jak i środowisko operacyjne Open Source Linux*. Oprogramowanie własnościowe firmy Intel jest objęte licencją wyłącznie na mocy Umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Intel. Komponenty środowiska operacyjnego Linux open source podane w tym pliku do pobrania są objęte licencją GNU L/GPL i innymi licencjami, w stosownych przypadkach. Licencje te znajdują się w folderze "licencje" w obrazie do pobrania. Możesz zobaczyć kod źródłowy dla tego środowiska operacyjnego open source.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.