Intel® SSD Firmware Update Tool

17903
9/5/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 4.0 Intel® SSD Firmware Update Tool.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 67 MB
  • SHA1: 7E54C6D8D17052202578C0A465FF9AF512959299

Szczegółowy opis

Intel® SSD Firmware Update Tool zapewnia możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla pamięci Intel® Optane™ i dysków półprzewodnikowych Intel® Optane™ wymienione w Informacjach o wersji.

Narzędzie jest dostarczane w postaci obrazu ISO i wymaga całkowicie pustego dysku USB lub pustej płyty CD (z oprogramowaniem CD z programem programowym z programem programowym i dyskiem CD-ROM z możliwością odczytu/zapisu).

Narzędzie działa poza systemem operacyjnym na platformie, więc nie ma wymagań dotyczących systemu operacyjnego.

Wprowadzenie

  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Przed podjęciem próby aktualizacji oprogramowania sprzętowego obowiązkiem użytkownika jest zapasowa kopia zapasowa plików. Jeśli aktualizacja Intel SSD oprogramowania sprzętowego zostanie przerwana, Twój dysk SSD może nie działać prawidłowo.
  • W celu uzyskania najnowszego dostępnego oprogramowania sprzętowego sprawdź wersje oprogramowania sprzętowego dla® dysków półprzewodnikowych Intel® i pamięci Intel® Optane™.
  • Ograniczenia, wymagania i etapy instalacji znajdują się w Instrukcji obsługi.
  • Jeśli Twój system jest przyspieszony za pomocą Intel® Optane™ pamięci, należy tymczasowo wyłączyć przyspieszenie systemu, aby uruchomić Intel SSD Firmware Update Tool.
  • Jeśli twój Intel SSD został zakupiony u producenta OEM, Twoja wersja oprogramowania sprzętowego może posiadać inną nazwę. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta OEM w celu uzyskania najnowszych wersji oprogramowania sprzętowego.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub problemów związanych z doświadczeniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.
  • Ten plik do pobrania zawiera zarówno oprogramowanie zastrzeżone firmy Intel, jak i środowisko operacyjne Open Source Linux*. Oprogramowanie własnościowe firmy Intel jest objęte licencją wyłącznie na mocy Umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Intel. Komponenty środowiska operacyjnego Linux open source podane w tym pliku do pobrania są objęte licencją GNU L/GPL i innymi licencjami, w stosownych przypadkach. Licencje te znajdują się w folderze "licencje" w obrazie do pobrania. Możesz zobaczyć kod źródłowy dla tego środowiska operacyjnego open source.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.