Narzędzie do Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

17947
3/2/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera narzędzie Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1, kompilacja 24.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 51.7 MB
  • SHA1: 98F44E1FB03D344D0C9B8B9BEE17B39EDFB6043D

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera Intel® One Boot Flash Update narzędzie w wersji 14.1, kompilacja 24.

Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z narzędzia.

Uwaga: Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.