Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Narzędzie

17947
4/21/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pliku do pobrania zawiera narzędzie Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1 Build 25.

Dostępne pliki do pobrania

  • Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, Debian 8.x*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • Rozmiar: 53.8 MB
  • SHA1: 4CA97C53ADA36436F9584119205138E624187E43

Szczegółowy opis

Cel

Ten plik do pobrania zawiera narzędzie Intel® One Boot Flash Update w wersji 14.1 Build 25.

Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z Instrukcją obsługi narzędzia.

Nuta: Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie typu open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Zapoznaj się z uwagami do wersji, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.