Narzędzie do rejestracji zdarzeń systemu (BOOT) Viewer

17948
3/11/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera oprogramowanie narzędziowe Intel® System Event Log (LATA) Viewer w wersji 14.1, kompilacja 26.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 34.6 MB
  • SHA1: FFDD0CCA19702F365A23C22179D40DD269185E9E

Szczegółowy opis

Obsługiwane platformy

Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Przegląd

Wyświetla dane ze zintegrowanego dziennika zdarzeń systemu kontrolera zarządzania płyty bazowej (integrated BMC). Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z narzędzia.

Uwaga: Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.