Narzędzie System Event Log (RAZ) Wątłość

17948
4/2/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera dziennik zdarzeń systemu Intel® (ZDJĘCIA) w wersji 14.1 Build 27.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 41.6 MB
  • SHA1: 0DF432B8E5746D1545C4DF5F5A0A7815A7C33B90

Szczegółowy opis

Obsługiwane platformy

Zobacz uwagi dotyczące wersji.

Przegląd

Wyświetla dane ze zintegrowanego dziennika zdarzeń kontrolera zarządzania płyty bazowej (Integrated BMC). Jak korzystać z tego narzędzia, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika.

Uwaga: Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

W uwagach o wersji znajdziesz instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.