Narzędzie do pobierania informacji o systemie (SysInfo)

17949
4/4/2019

Wprowadzenie

Pobiera narzędzia do pobierania informacji o systemie (SysInfo) w wersji 14.1, kompilację 24 i 14.0, kompilację 20.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 118.4 MB
 • SHA1: 9743BFF141A004CBBD90E66E78099C95D5960D21

Szczegółowy opis

Obsługiwane platformy

 • Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 (S2600WT, S2600TP, S2600KP, S2600CW).
 • Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® E5-1600/4600 v2.
 • Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® E5-2400 v2.
 • Intel® Server Board na podstawie rodziny procesorów Intel® Xeon® E3-1200 v2/v3/v4/v5/v6.
 • Intel® Server Board na podstawie rodziny produktów Intel® Xeon® Phi™.
 • Intel® Server Board na podstawie rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® (S2600BP, S2600WF, S2600ST).
 • rodzina Intel® Server Board S2600BT.

Uwaga: w przypadku korzystania z UEFI przejdź do folderu "UEFI_v14_1" lub "UEFI_v14_0" na podstawie typów platformy serwerowej podanych w pliku readme. W przypadku systemów Windows i Linux taka wersja nie jest wiążąca.

Wcześniejsze wersje wersji 14.0 nie są kompatybilne z płytami i systemami opartymi na chipsetach Intel® 62X.

Przegląd

Narzędzie Intel System Information Retrieval Utility (SysInfo) gromadzi ponad 20 różnych rodzajów informacji o systemie. Znacznie skraca czas potrzebny na rozwiązywanie problemów.

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą, jak używać narzędzia Sysinfo do gromadzenia informacji o systemie.

Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z narzędzia.

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Wymagania instalacji

Narzędzie działa tylko wtedy, gdy jest wykonywane z uprawnieniami administratora w systemie Windows* i z uprawnieniami głównymi w systemach operacyjnych Linux*.

Wymagania wstępne systemu Linux

1. Istnieją pewne biblioteki (ncurses-libs-xx, libstdc++), które są wstępnie wymagane do pomyślnej instalacji Sysinfo w systemie Linux, gdzie przyrostek xx oznacza "x86_64" dla 64-bitowych libs dla 64-bitowego pliku binarnego lub "i686" dla 32-bitowych libs dla binarnych 32-bitowych.

2. W RHEL*, SLES*, CentOS*, UEFI obsługujący Linux lub inny Linux

Może istnieć konflikt sterowników między wewnętrznym sterownikiem a jądrem. Należy uruchomić sterownik OpenIPMI i upewnić się, że istnieje urządzenie "/dev/ipmi0".
W przypadku RHEL* uruchom poniższe polecenie i upewnij się, że urządzenie "/dev/ipmi0" istnieje.

#modprobe ipmi_devintf lub #modprobe ipmi_si

W przypadku SLES* uruchom poniższe polecenie i upewnij się, że urządzenie "/dev/ipmi0" istnieje.

#service ipmi start

3. Jeśli instalacja narzędzia nie powiedzie się z komunikatem o błędzie
"zależy od libncurses5 (> = 6); jednakże: wersja libncurses5:amd64 w systemie to 5.9+20140913-1+deb8u2".
Oznacza to, że wersja libncurses musi być > = 6. Zainstaluj nowe libncurses.

Instalacji

UEFI

 1. Skopiuj nieuprawnionym plikiem ZIP do lokalnego katalogu (np. fs0:\sysinfo)
 2. Wejdź do folderu "UEFI_v14_1" lub "UEFI_v14_0" na podstawie typów Intel Server Platform podanych w pliku readme.txt.
  Nie usuwaj ani nie używaj sysinfo_temp.efi, które jest wewnętrznym plikiem tymczasowym.
 1. Uruchom sysinfo.efi
 2. Tutaj dostępny jest binarny sysinfo. sysinfo.efi rejestruje informacje o systemie, jak poniżej
  a. sysinfo_log.txt (inwentaryzacja oprogramowania sprzętowego platformy, informacje o czujnikach, zapisy danych z czujników, BMC W FORMIE ODCZYTU PRZEZ CZŁOWIEKA), BMC CHRL (W FORMIE HEX), bazowa płyta GŁÓWNA FRU, kolejność rozruchu systemu BMC, ustawienia użytkownika BMC, ustawienia kanału BMC LAN, ustawienia kanału BMC, ustawienia kanału BMC, typ 2, typ 3, procesor, Pamięć, informacje o systemie operacyjnym, ustawienia systemu BIOS na ekran F2).
  b. RAID_NVRAMlog.txt (ustawienia RAID i dziennik RAID)
  c. PCI_Log.txt (informacje o magistrali PCI).

Windows

 1. Skopiuj plik ZIP z kodem zip do lokalnego katalogu (np. C:\sysinfo)
 2. Rozpakaj do foldera. (informacje o wersji są dostępne w tym folderze)
 3. Według architektury systemu operacyjnego przejdź do folderu "Win_x86\Drivers" lub "Win_x64\Drivers" i uruchom "install.bat" jako administrator, aby zainstalować sterowniki ipmi, smi i mapę pamięci.
 4. W przypadku 32-bitowych systemów Windows i WinPE przejdź do folderu "Win_x86\Binaries" i uruchom "sysinfo.exe" jako administrator.
 5. W przypadku 64-bitowych systemów Windows i WinPE przejdź do folderu "Win_x64\Binaries" i uruchom "sysinfo.exe" jako administrator.
 6. sysinfo.exe rejestruje informacje o systemie, jak poniżej
  a. sysinfo_log.txt (inwentaryzacja oprogramowania sprzętowego platformy, czujniki, zapisy danych z czujników, BMC KOD (W POSTACI CZYTELNEJ PRZEZ CZŁOWIEKA), BMC CHRL płyty głównej, kolejność rozruchu systemu BMC, ustawienia użytkownika BMC LAN, ustawienia kanału BMC, ustawienia kanału BMC, ustawienia kanału BMC Power Restore, ustawienia kanału BMC, typ 1 SMBIOS, typ 2, typ 3, pamięć, procesor, DCCSI, dysk TWARDY, informacje o systemie operacyjnym, informacje dotyczące menedżera urządzeń (sterowniki aka), lista zainstalowanych oprogramowania, ustawienia systemu BIOS (na ekran konfiguracji BIOS F2)).
  b. OS_Eventlog.txt (dziennik zdarzeń systemu operacyjnego)
  c. SATA_log.txt (informacje o SATA)
  d. PCI_log.txt (informacje o magistrali PCI).

Linux

 1. Skopiuj plik ZIP do lokalnego katalogu (np. /root/sysinfo/) w swoim systemie Linux m/c.
 2. Rozpakaj przy użyciu standardowego polecenia Linux "unzip", użyj "# chmod 755", aby zmienić plik wykonywalny i skrypt.
 3. Przejdź do folderu "Linux_X86" lub "Linux_X64" na podstawie systemu operacyjnego.
 4. Jeśli istnieje inna wersja została już zainstalowana wcześniej, odinstaluj tę wersję najpierw z uruchomionym "uninstall.sh" przed instalacją nowej wersji.
 5. Uruchom polecenie "source install.sh" w wierszu poleceń powłoki, aby zainstalować komponenty sysinfo.
 6. Teraz uruchom "./sysinfo" w wierszu polecenia powłoki, sysinfo rejestruje informacje o systemie, jak poniżej
  a. sysinfo_log.txt (inwentaryzacja oprogramowania sprzętowego platformy, informacje o czujnikach, zapisy danych z czujników, BMC POZ (W POSTACI CZYTELNEJ PRZEZ CZŁOWIEKA), BMCSFERZE (W FORMIE HEX), podstawowa płyta FRU, kolejność rozruchu systemu BMC, ustawienia użytkownika BMC, ustawienia kanału BMC LAN, ustawienia kanału BMC, ustawienia kanału BMC, ustawienia kanału BMC, typ 2, typ 3, procesor, Pamięć, informacje o systemie operacyjnym, zainstalowane sterowniki urządzenia, lista zainstalowanych oprogramowania, ustawienia systemu BIOS (na ekran F2 konfiguracji systemu BIOS)).
  b. PCI_Log.txt (informacje o magistrali PCI).
  c. OS_Eventlog.txt (zdarzenia systemu operacyjnego).

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.