Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo)

17949
4/2/2020

Wprowadzenie

Pobieranie narzędzia System Information Retrieval Utility (SysInfo) w wersji 14.1 kompilacja 27.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 108.8 MB
  • SHA1: 69F84A2F79114D5F70C38562C5E4519FAA2D7BB5

Szczegółowy opis

Obsługiwane platformy

Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Uwaga: Poprzednie wersje wersji 14.0 nie są zgodne z płytami i systemami opartymi na chipsetach Intel® 62X.

Przegląd

Narzędzie Intel System Information Retrieval Utility (SysInfo) gromadzi ponad 20 różnych typów informacji o systemie. Znacznie ogranicza czas rozwiązywania problemów.

Zapoznaj się z prezentacją na temat korzystania z narzędzia Sysinfo do zbierania informacji o systemie.

Dostępna dokumentacja

Jak korzystać z tego narzędzia, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika.

W uwagach o wersji znajdziesz szczegółowe instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Wymagania instalacji

Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Instalacji:

Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.