Narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) dla serwerowych płyt głównych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na 61-krotnym chipsecie Intel®

17949
4/2/2020

Wprowadzenie

Pobierz narzędzie System Information Retrieval Utility (SysInfo) w wersji 14.1, kompilacja 27.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 108.8 MB
  • SHA1: 69F84A2F79114D5F70C38562C5E4519FAA2D7BB5

Szczegółowy opis

Obsługiwane platformy

Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Uwaga: Wcześniejsze wersje wersji 14.0 nie są kompatybilne z płytami i systemami opartymi na chipsetach Intel® 62X.

Przegląd

Narzędzie Intel System Information Retrieval Utility (SysInfo) gromadzi ponad 20 różnych rodzajów informacji o systemie. Znacznie skraca czas potrzebny na rozwiązywanie problemów.

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą, jak używać narzędzia Sysinfo do gromadzenia informacji o systemie.

Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z narzędzia.

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Wymagania instalacji

Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Instalacji:

Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.