Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600CW dla EFI

18020
7/27/2018

Wprowadzenie

Aktualizacje bios, oprogramowania sprzętowego ME, oprogramowania sprzętowego BMC i FRUSDR. (1.01.0027;1.53)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 21.3 MB
  • SHA1: 51BAEB44129D027EB95023C44D8F7266DC1AFB1F

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS: R01.01.0027
Oprogramowanie sprzętowe ME: 03.01.03.050
Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.53.11210
FRUSDR: 1.14
iFlash32.efi: wersja 14.0, kompilacja 12
fwpiaupd.efi: wersja 14.0 Buduj 9
frusdr.efi: wersja 14.0, kompilacja 11

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600CW


Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania lub aktualizacja nie powiedzie się:

  • System BIOS: wersja produkcyjna 01.01.0005 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: wersja produkcyjna 03.00.07.114 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: wersja produkcyjna 1.07.6909 lub nowsza

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Film demonstracyjny pokazujący sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600CW

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.