Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600CW dla EFI

18020
9/25/2020

Wprowadzenie

Zapewnia aktualizacje systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego ME, oprogramowania sprzętowego BMC i FRUSDR. (1.01.1029)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 23.6 MB
  • SHA1: E058F7A16CCF79C19236C40138305CEF51AF82D4

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS – 01.01.1029
Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.01.03.072
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 01.61.12390
FRUSDR – 01.15

iFlash32.efi — wersja 14.1, kompilacja 15
fwpiaupd.efi — wersja 14.1, kompilacja 18
frusdr.efi — wersja 14.1, kompilacja 18

Obsługiwane produkty

  • Rodzina Intel® Server Board S2600CW

Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania lub aktualizacja może nie działać:

— System BIOS — wersja produkcyjna 01.01.0029 lub nowsza
— Oprogramowanie sprzętowe ME — wersja produkcyjna 03.01.03.051 lub nowsza
— oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 1.60.12335 lub nowsza

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Film demonstracyjny pokazujący sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600CW.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.