Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Server Board S2600CW dla EFI

18020
4/29/2022

Wprowadzenie

Zapewnia aktualizacje systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego ME, oprogramowania sprzętowego BMC i FRUSDR. (1.01.3029)

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 23.5 MB
  • SHA1: 6F58A8E5B51E61FE88D39B8BEE8DFDD6DFF029B3

Szczegółowy opis

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS — 01.01.3029

Oprogramowanie sprzętowe ME — 03.01.03.072

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 01.61.12398

FRUSDR – 01.15


iFlash32.efi — wersja 14.1, kompilacja 15

fwpiaupd.efi — wersja 14.1, kompilacja 18

frusdr.efi — wersja 14.1, kompilacja 18

Obsługiwane produkty

  • Rodzina Intel® Server Board S2600CW

Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego aktualnie zainstalowany na docelowym systemie serwerowym musi spełniać następujące wymagania lub aktualizacja może nie działać:


  • System BIOS — wersja produkcyjna 01.01.0029 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — wersja produkcyjna 03.01.03.051 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 1.60.12335 lub nowsza

W przypadku wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania, skontaktuj się z firmą Intel w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Film demonstracyjny pokazujący sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600CW.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.