Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych PCIe* 40 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

18026
5/30/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera sterownik podstawowy systemu i40e Linux* w wersji 2.4.10 dla urządzeń z serii 710.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 481 KB
  • SHA1: 6E34148C8E38B4442AA0BFD015C42FE2B4AE38A4

Szczegółowy opis

Przegląd

Sterownik w tej wersji jest kompatybilny z urządzeniami z serii 710 dla kontrolerów Intel® Ethernet połączeń sieciowych.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, jak zidentyfikować kartę sieciową, parametry wiersza poleceń, dodatkowe funkcje i znane problemy.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.