Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych PCIe* 40 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

18026
2/14/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera podstawowy sterownik i40e Linux* w wersji 2.22.18 dla urządzeń z serii 700.

Dostępne pliki do pobrania

 • Linux*
 • Rozmiar: 686 KB
 • SHA1: 0C94BD91014A0D81BD6B99FB41D0E4F1C12B09FF
 • Linux*
 • Rozmiar: 938.2 KB
 • SHA1: 96AE7E0316295419C2E186C28F6F3CAD7E4C008A
 • Linux*
 • Rozmiar: 968.7 KB
 • SHA1: E4F65304DC8A8B18365AB1F6E4639DEC014474FD
 • Solaris*
 • Rozmiar: 773.6 KB
 • SHA1: 2E089B96875A8B9FA5AE7C5855F93584E669433E
 • Linux*
 • Rozmiar: 1 KB
 • SHA1: C49554C690D126A4C1F821B234E9AFEE2FD45EF7

Szczegółowy opis

Przegląd

Ta wersja zawiera podstawowe sterowniki i40e Linux* do połączeń sieciowych Intel® ® Ethernet.

Sterownik i40e obsługuje urządzenia oparte na następujących kontrolerach:

 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller I710
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller X710
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller XL710
 • Połączenie sieciowe Intel® ® Ethernet Network Connection X722
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller XXV710
 • Kontroler Intel® ® Ethernet Controller V710

i40e-x.x.x.ujednosc.gz

Ze względu na ciągły rozwój jądra Linux sterowniki są aktualizowane częściej niż w wersjach w pakiecie. Najnowszy sterownik można znaleźć na http://e1000.sourceforge.net (oraz na http://downloadcenter.intel.com).

Ta wersja zawiera pakiety RPM, które zawierają:

 • Sterownik podpisany kluczem prywatnym firmy Intel w przedsprzedaży modułu jądra
 • Kompletny kod źródłowy dla powyższego sterownika
 • Klucz publiczny firmy Intel

Ta wersja zawiera klucz publiczny firmy Intel, który umożliwia uwierzytelnianie podpisanego sterownika w bezpiecznym trybie rozruchu. Aby uwierzytelnić podpisany sterownik, należy umieścić klucz publiczny firmy Intel w bezpiecznej bazie danych klucza rozruchu UEFI.

Jeśli zdecydujesz się na ponowne kompilowanie modułu .ko z dostarczonych plików źródłowych, nowy moduł .ko nie będzie podpisany żadnym kluczem. Aby móc korzystać z tego modułu .ko w trybie bezpiecznego rozruchu, musisz podpisać go samodzielnie za pomocą własnego klucza prywatnego i dodać klucz publiczny do bazy danych UEFI Secure Boot.

Moduł jądra sterownika dla określonej wersji jądra może być użyty z jądrami errata w tej samej, niewielkiej wersji systemu operacyjnego, chyba że jądro errata naruszyło kABI. Przy aktualizacji jądra za pomocą jądra errata, musisz ponownie zainstalować pakiet RPM sterownika.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.