Aktualizacja systemu BIOS [MYBDWi30]

18078
8/11/2022

Wprowadzenie

Podaje opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC5i3MYHE i płyta główna Intel® NUC NUC5i3MYBE.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 7.7 MB
  • SHA1: FC82CDFE09F01C39A22E337F35C99A96F1358BA0
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 7.2 MB
  • SHA1: D556D8253C4940849D5CB4179C38578E9213ADEB

Szczegółowy opis

Celu

Opcje aktualizacji systemu BIOS przez zestaw Intel® NUC NUC5i3MYHE i płyta główna Intel® NUC NUC5i3MYBE. Wystarczy pobrać jeden.

Zapoznaj się z informacjami o wersji , jakie są nowe rozwiązania błędów, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Który plik należy wybrać?

  • Aktualizacja systemu BIOS dla odzyskiwania [MYi30060.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
  • Aktualizacja iFlash systemu BIOS [MYBDWi30.86A.0060.BI.zip] - Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.

Co nowego w tej wersji?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Uwaga:

  • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników, a także inne ważne informacje. Można również znaleźć bardziej szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.
  • Opcjonalne: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel Integrator Toolkit i VCUST.

Powiązany temat

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z systemem BIOS w komputerach Intel® NUC

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.