Aktualizacja systemu BIOS [RYBDWi35]

18082
8/3/2022

Wprowadzenie

Opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYK i NUC5i7RYH.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 7.7 MB
 • SHA1: CBA55374449DDB02A9F0EF51C1E8F85BAEE9F5B5
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 7 MB
 • SHA1: 00455E1316F10455B086090DD59C3760EBC60876

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i5RYK i NUC5i7RYH. Wystarczy pobrać jeden.

Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.

Który plik wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS [RY0386.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • aktualizacja iflash systemu BIOS [RYBDWi35.86A.0386.BI.zip] - Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.

Co nowego w tej wersji?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Uwaga:

 • Po rozpoczęciu procesu aktualizacji systemu BIOS, pojawianie się wiadomości na ekranie może zająć nawet 30 sekund.
 • Zaktualizuj system BIOS na swoim komputerze tylko wtedy, gdy nowsza wersja systemu BIOS rozwiąże dany problem.
 • Ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa nie będzie możliwe obniżenie wersji systemu BIOS wcześniej niż BIOS 0367.
 • Opcjonalne: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel Integrator Toolkit i VCUST.

Powiązany temat

Rozwiązywanie problemów z biosem

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.